2.11.2012

Färska nyheter från projektet Baltic EcoMussel

Fig 1. Musselfarm i Nykøbing, Danmark.
Rader av bojar markerar musselodlingsenheterna.
Under bojarna hänger rep fulla med blåmusslor.
(Foto: Danish Shellfish Center).
Fig 2. Ett rep övertäckt med blåmusslor
efter 12 månader.
.
Fig 3. Slutprodukt: musselmjöl klart för
tillverkning av hönsfoder.
Fig. 4. Dr. Eliecer Díaz, projektledare för
BalticEcoMusselvid Yrkeshögskolan Novia,
visar några resultat från pilotundersökningar
utförda i Finland och på Åland 2012.

 

Underlättande av musselodlingsaktivitet i Östersjöområdet är ett av huvudmålen inom projektet BalticEcoMussel och under den senaste tiden har flera olika aktiviteter avlöst varandra.

Eliecer Díaz, Baltic EcoMussels projektledare från Yrkeshögskolan Novia, besökte i början av oktober Danmark och ”Danish Shellfish Center” med Dr. Jens Kjerulf Petersen som värd. Avsikten med resan var att lära känna de musselodlingstekniker som används i Danmark. Principen är enkel – överskottet av blåmussellarver i vattenmassan utnyttjas. Genom att placera ut konstgjorda ytor i havet, såsom rep, fångar man upp mussellarver, som annars inte kunnat hitta lämpliga substrat att fästa och växa på. Sedan tar det ca ett år i danska vatten innan man har blåmusslor som är färdiga att skördas. Under musslornas tillväxtperiod filtrerar de plankton och avlägsnar samtidigt överskott av kväve och fosfor från vattnet. Skörd av ett ton musslor avlägsnar upp till 8.5 kg kväve och 0.6 kg fosfor. De skördade musslorna kan användas inom foderindustrin som pellet för höns eller som fiskmjöl efter en fermenteringsprocess.

ARONIAs Kustlandsteam kallar samman ett intressegruppsmöte vid Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, tisdagen den 27 november 2012 kl. 9.30. Vid detta möte kommer olika koncept och utmaningar för musselodling i Östersjön att presenteras och diskuteras.

 

Slutanvändning

Projektet BalticEcoMussel besökte även professor Odd Lindahl (Kungliga Svenska Vetenskapsakademin) i Göteborg. Odd är en pionjär för implementering av musselodling vid svenska västkusten och i Östersjön. För närvarande jobbar han med slutanvändning av musslor som foder och fiskmjöl inom djuruppfödning. Eliecer Díaz besökte Odds pilotlinje för tillverkning av musselmjöl.

 

Besök till Åland

Efter besöken till Danmark och Sverige deltog Eliecer Díaz i ett regionalt akvakulturmöte i Mariehamn på Åland. Vid detta möte, som organiserats av projektet Aquabest, presenterade och diskuterade han resultat från finländska settlings- och tillväxtexperiment som för närvarande körs utanför Hangö samt resultat från en miljöeffektsundersökning vid, den i nuläget enda idriftvarande musselodlingen i Östersjön, Kumlinges odling på Åland. Vid ovannämnda möte togs också viktiga samarbetsinitiativ mellan Baltic EcoMussel, Aquabest och företaget Kingfisher.

Tilläginformation:
Projektledare Eliecer Diaz eliecer.diaz@novia.fi

 

 

Gå till "Nyhetsarkiv"