9.9.2013

Europeiska ringmärkare samlas på Hangö Fågelstation

Representanter för de Europeiska ringmärkningsbyråerna samlas denna vecka i Helsingfors. Naturhistoriska Centralmuseet (Luomus) står som värd för mötet, och på programmet finns också en utfärd till Hangö Fågelstation.

Takorganisationen för ringmärkning i Europa (Euring) fyller 50 år i år. Ringmärkningen i Finland fyller jämt hundra år och det faller sig naturligt att dubbeljubileet för ornitologproffs firas i Finland.

Hangö Fågelstation – eller mer familjärt Halias – var ett självklart mål för den traditionella utfärdsdagen under mötet. Ringmärkningen vid Halias är den mest omfattande i Finland enligt Aleksi Lehikoinen vid Luomus.

Flyttningens tidtabell för olika fågelarter har studerats vid Halias sedan 1979. Ringmärknings- och observationsdatat omfattar både höst- och vårflyttning för dryga 200 arter. Långa tidsserier, som den mer än 30-åriga serien från Halias, står i nyckelposition då man studerar effekter av klimatförändring. Data från Halias har använts i många klimatstudier.

Hangö med sina vackra stränder är ett fint utfärdsmål ,säger Lehikoinen. Enligt honom besöker hundratals fågelintresserade Halias varje år, men det är inte varje dag ett så stort garde av proffs samlas på stationen för att bekanta sig med verksamheten och forskningen som görs där.

Hangö Fågelstation upprätthålls av Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa. Stationen är grundad 1979, och verksamheten bygger på standardiserad uppföljning av fågelsträcket, ringmärkning och uppföljning av skärgårdsfågelfaunan.

Halias är en viktig del av forskningsnätverket LTER WelFin, i vilket ingår förutom station Tvärminne zoologiska Station och Aronia vid Novia. LTER-verksamheten bygger på långfristig ekologisk forskning.

 

Mera information:

Stationschef Aleksi Lehikoinen: (aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi)

Hangö Fågelstation på Tringas hemsidor

EURING

Gå till "Nyhetsarkiv"