4.9.2009

Erfarna ejdertanter ror i land med att välja skyddade bon trots riskerna

 

En kommande publikation i Oecologia undersöker häckningserfarenhetens roll för ådans val av boplats i Tvärminne. Att välja ett bo väl skyddat av vegetation minskar risken för att äggen ska ätas upp av kråkor och trutar, men kan äventyra överlevnaden genom att hindra ådan att undkomma rovdjur. Bilder tagna ur grodperspektiv från bobottnen visade att täckta bon faktiskt erbjöd en mindre potentiell flyktvinkel. Trots detta samband lyckades erfarna häckare välja mer skyddade bon utan att ge avkall på den potentiella flyktvinkeln. De valde också mer centralt belägna bon på holmarna och kläckningsframgången var bättre. Förklaringen till den åldersrelaterade boplatsvalet och häckningsframgången är en kombination av ökande skicklighet i att hitta säkra boplatser med åldern i kombination med att de mest produktiva ådorna också överlever bättre.

Öst, M. & Steele, B. B. 2009: Age-specific nest-site preference and success in eiders.

Gå till "Nyhetsarkiv"