6.9.2010

Ejdrar föredrar samarbete då rovdjurshotet ökar

Liv i grupper ger skydd mot predatorer. Ökande risk att bli tagen av ett rovdjur kan därför förväntas öka intresset att bilda grupper. Men varför lever inte alla djur då i grupper? Förklaringen är den att gruppliv ingalunda är kostnadsfritt. T.ex. hos djur som deltar i grupper för att föröka sig eller för att ta hand om sin avkomma ör inte andelarna av gruppens totala förökning delade jämnt mellan gruppmedlemmarna. Dominanta individer tar en större bit av kakan än de underordnade. Sådan orättvisa minskar på de underordnades intresse att delta i grupper.

I sin publikation i Journal of Animal Ecology, undersökte Kim Jaatinen och Markus Öst från ARONIAs kustlandsteam tillsammans med Aleksi Lehikoinen från Helsingfors universitet rollen av predationsrisk i formationen av ungomvårdnadsgrupper hos ejdrar. Forskarna började med att använda en matematisk modell för att kartlägga teoretiska lösningar till dilemmat över deltagandet i grupper. Modellen visade att ökande predationsrisk ökar fördelarna av gruppliv och att gruppstorlekarna även växer då faran ökar.

Forskarna testade dessa teoretiska förutsägelser genom att använda sig av 13 år av ejderobservationer från Tvärminne skärgård, där havsörnspopulationen nyligen återhämtat sig från problem med miljögifter. Havsörnen är en av ejdrarnas huvudsakliga predatorer.
Fältstudien stödde de teoretiska resultaten. Samarbetet mellan ådor under ungomvårdnaden blev allmännare med ökande predationsrisk och gruppstorlekarna blev större under farliga tider. Dessa resultat är ett tydligt bevis för att socialt beteende är att föredra då livet är hårt.

Jaatinen, K., Öst, M. & Lehikoinen, A. 2011: Adult predation risk drives shifts in parental care strategies: a long-term study. Journal of Animal Ecology 80: 49-56. Abstract PDF

Gå till "Nyhetsarkiv"