28.8.2009

Domherrens flyttningsbeteende beror på rönnbären!

 

Hur och vart domherrar (Pyrrhula pyrrhula) flyttar beror på hur mycket rönnbär det finns. Ifall rönnbär finns rikligt, flyttar domherrarna senare och stannar också längre norrut under hela vintern. Nya data från fyra Fennoskandiska fågelstationer och data från den finska vinterfågeltaxeringen visar detta i en ny studie. Vid Hangö fågelstation sträcker höstflyttande domherrar ut en par veckor tidigare under år med en dålig skörd av rönnbär, och förekommer också i större mängder under vintern i Danmark och södra Sverige. Domherren anses vara en strykfågel, men det verkar vara så, att arten har ett rätt stort normalt övervintringsområde,, som den använder olika mellan åren beroende på hur födotillgången ser ut.

Fox, A. D., Kobro, S., Lehikoinen, A., Lyngs, P. & Väisänen, R. A. 2009: Northern Bullfinch Pyrrhula p. pyrrhula irruptive behaviour linked to rowanberry Sorbus aucuparia abundance. - Ornis Fennica 86:51-60.

Gå till "Nyhetsarkiv"