22.2.2010

Bekymrad för din båt?

Varje sommar fäster sig som bekant olika småorganismer på båtbottnar vilket ger mindre fart och ökad bränslekonsumption. Havstulpaner, mossdjur, polyper och alger är de huvudsakligt skyldiga när båtbottnar får påväxtproblem (fouling). Samma organismer försöker sig på att fästa också på andra ytor - t.ex. på musslor, då de kallas epibionter. Båtägare garderar sig mot epibionter genom att använda olika giftfärger, som inte har visat sig vara speciellt skonsamma med den övriga vattenmiljön och har oönskade sidoeffekter. Det fins dock mer naturliga sätt att bli av med påväxt, och olika naturliga alternativ till giftfärger kan man söka i naturen.

Ofta är det så, att musselskal klarar sig utan påväxt - men hur bär de sig åt? En delsanning är den att musselskal producerar kemikalier mot epibionter, men en annan viktig faktor är att skalstrukturen i sig också kan motverka påväxt. Då epibionter fäster, gör de det som larver och sporer. Enligt "fästpunktsteorien" blir det svårare för epibionternas larver att fästa, ifall de är för stora för skalets mikrostruktur och de faller till slut av skalet.

I den vetenskapliga journalen "Biofouling" -publicerades nyligen resultat av en världsomspännade undersökning om mikrostrukturen på skalet hos sju olika musselarter. Arbetet omfattade musslor från Chile, Syd-Afrika, Barsilien, Tyskland, Kina, Australien, Stor-Britannien och USA. Gemensamt för alla arter är att skalets mikrosstruktur verkar universellt vara sådan, att påväxt missgynnas. Det verkar vara så, att en ytstruktur som skyddar mot påväxt har utvecklats hos olika musselartert i alla världshav! Det är möjligt att denna information i framtiden kan användas för att skydda också båtbottnar. Men-en kombination av rätt ytstruktur och någon naturligt förekommande kemisk förening verkar vara den mest lovande framtidsutsikten i alla fall.

Eliecer Diaz från Aronia ingick i det team som gjorde studien. Mera information om saken via eliecer.diaz@novia.fi.

Gå till "Nyhetsarkiv"