6.9.2012

Baltic EcoMussel besökte Kumlinge 23-24.8.

Projektet Baltic EcoMussel, denna gång representerat av åtta personer från Sverige, Lettland och Finland, har besökt en blåmusselodling i Kumlinge, Åland (just nu den enda i drift varande musselodlingen i norra Östersjön). Samtidigt passade Aronias/Novias deltagare på att ta vattenprover och bottendjursprover under odlingen och på olika avstånd från den.

Mera information: Patrik Kraufvelin, Eliecer Díaz (Aronias Kustlandsteam)

 

Eliecer Díaz tar ett sedimentfaunaprov rakt under själva musselodlingen (Foto: Patrik Kraufvelin) Undervattensbild som visar nät med 2-åriga drygt 20 mm
långa blåmusslor (Foto: Patrik Kraufvelin)

 

Gå till "Nyhetsarkiv"