Tillgänglighetsprojektet

Studier på lika villkor är ett tillgänglighetsprojekt vid Yrkeshögskolan Novia med målet att utveckla rutiner för att bemöta studerande med olika funktionshinder som t.ex. läs- och skrivsvårigheter, olika fysiska eller psykiska handikapp eller annat som gör inlärningen problematisk.

Projektet skall utveckla ett "god praktik" system gällande studiehandledning, inlärningsstöd och användning av olika hjälpmedel. Projektet berör såväl personal som studerande vid Yrkeshögskolan Novia. Målet är att alla studerande vid Yrkeshögskolan Novia skall ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder.

Samarbetspartner är bl.a. ABC-projektet, ESOK-projektet och Bradford College.  Projektet förverkligas 2009-2010.

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare Peter Edelsköld, tfn +358 (0)2 432 3376, peter.edelskold@novia.fi