ENTRO

 

ENTRO - verksamhetskoncept för företagsamhet

 

Huvudsyftet med projekt ENTRO är att bygga upp, testa och utvärdera ett verksamhetskoncept för företagsamhet på Yrkeshögskolan Novias enhet i Raseborg.

De studerande skall, oberoende av utbildningsprogram, kunna delta i ENTRO-programmet. Här ingår ett kurspaket på 15 studiepoäng, som ska ge deltagande studerande färdigheter och inspiration för att starta upp, driva och framförallt utveckla ett företag. Cirka tolv studerande eller "entroister" antogs till ENTRO hösten 2011. Hösten 2012 och hösten 2013 kan ytterligare tolv plus tolv studerande påbörja ENTRO.

Vi strävar efter ett utökat samarbete med små- och medelstora företag i regionen, t.ex. genom fadderföretag för studerande i grupp. Målsättningen är även att hitta nya möjligheter att studera på och uppmuntra de studerande att ta egna initiativ och komma med egna förslag. De studerande ges kontinuerlig handledning och möjlighet till självutveckling genom mentorskap.

Projektet har även som mål att fortbilda enhetens personal. Personalen bjuds in till gästföreläsningar och events som projektet ordnar och kontinuerliga studiecirklar med olika teman planeras in under projekttiden.

Projektet pågår under perioden 1.3.2011 - 30.6.2014 och delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) via Nylands närings- miljö och trafikcentral.

Läs mera här: http://entro.novia.fi

För mera information vänligen kontakta:
Anna Sannholm, projektledare, tfn 019-224 8115, anna.sannholm@novia.fi