BOSS - From Borders to Shared Space

BOSS bildProjekt BOSS - From Borders to Shared Space, har som mål att utöka och utveckla forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) i Finlands gränsområden. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pågår 1.1.2014-31.12.2015.

Sju yrkeshögskolor deltar i BOSS:
Saimaan amk, Haaga-Helia amk, Kajaanin amk, Karelia amk, Lapin amk, Oulun amk och Yrkeshögskolan Novia. Varje deltagande yrkeshögskola fokuserar på sitt gränsområde och nätverket täcker tillsammans större delen av Finland. Samarbete görs över gränserna med Norden, Baltikum och Ryssland.

Det finns ett uttalat behov av att utöka samarbete, internationell mobilitet, införandet av nya verksamhetsmodeller, företagsamhet och företagande i Finlands gränsområden, som i många fall består av glesbygd och områden med stor utvecklingspotential.

Projektet strävar efter att utöka samarbetet med nya partnerskolor, återuppliva passiva partnernätverk, samarbeta med företag och organisationer, i den egna regionen och på andra sidan gränsen. Förväntade resultat är bl.a. ökad internationell mobilitet för studerande och personal, nya verksamhetsmodeller, företagsutveckling, nya projektidéer och projektansökningar, samt publikationer.

Resultaten förverkligas genom behovskartläggning, utbyten, workshops och seminarier, gemensamma kurser, delning av best-practices och new-practices både inom BOSS-nätverket och i det egna verksamhetsområdet.

För mera information besök gärna projektets webbsida http://borderspace.fi/
eller kontakta projektledare