Moderna sagor i digital form

Leader.png


Period: 01.02.2020 - 30.04.2021

Innehåll: Digitala filmer och spel är en modern miljardindustri, där allt mer sker direkt
över nätet. Samtidigt uppstår det allt mer negativa sociala konsekvenser, som
spelberoende, för mycket skärmtid med mera. Barn och ungdomar är en utsatt
grupp, där beroendeproblematiken accentueras. Socialt hållbara spel och
digitala leksaker har därför blivit en stark trend. I projektet kombineras
modern teknologi (digitala lösningar, IKT, applikationer, speldesign m.m.) med
sagoberättande för att skapa socialt hållbara spel och virtuella berättelser
för barn.

I projektet deltar olika utbildningsenheter inom skolvärlden, aktörer inom
speldesign, ny-österbottningar, författare och berättare. Även unga vid
Kårkulla inkluderas. Målgruppen finns inom småbarnspedagogiken och i de lägre
klasserna i den grundläggande utbildningen.

Projektet ska skapa en kreativ miljö genom att sammanföra berättare av moderna
sagor med spelutvecklare och utvecklare av digitala medier. Vid workshops ta
fram 3-5 moderna sagor i form av spel, digitala medier eller applikation för
barn och ungdom. Projektet ska utreda möjligheten till en enkel och öppen
utvecklingsplattform, genom ett utvecklingsseminarium sprids resultaten om
socialt hållbara digitala spel och applikationer.

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Leader,

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Stiftelsen Juthbacka

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Stiftelsen Juthbacka