La Forza delle Stelle - ett konstnärligt forskningsprojekt


Period: 24.03.2020 - 31.05.2021

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia uppför serenatan La Forza delle Stelle / Il Damone av
Antonio Stradella (1643-1682) och Sebastiano Baldin (1615-1685) i Jakobstad och
Tammerfors den 8-11 april 2021.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och
Tammerfors yrkeshögskolan (TAMK). Studerande från barockutbildningen vid
yrkeshögskolan Novia bildar den solistiska kärnan av barockorkestern som
kompletteras med musikstuderande från TAMK. Även studerande från dansutbildning
vid TAMK kommer att delta i projektet. Sångarna till projektet väljs från varje
utbildningsinsititution på basen av auditions. Musikerna spelar på
barockinstrument.

Forskningsprojektets syfte är undersöka hur utvalda icke-standardiserade
träningsmetoder, slutresultatets bakgrundsarbete (uppförandet av serenatan)
påverkar musikernas motivation och deras individuella utveckling som musiker.

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse, SFV, Nygrens stiftelse

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund