Archipelago Business Development


Period: 01.10.2016 - 25.11.2020

Innehåll: Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och
kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser. Samverkan
mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya
marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt. Målet är
att utveckla tio nya affärsmodeller genom diversifiering, säsongöverskridande
lösningar eller samverkan över landsgränser. Projektet vill involvera minst 60
små eller medelstora företag och har som målsättning att fem nya
startup-företag etableras.

Fokus: Affärsutveckling av skärgårdsföretag

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Åbo

Finansiärer: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Södertörns högskola, Drivhuset

Projektledare: Annemari Andrésen

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Södertörns högskola, Drivhuset


Hemsida