Välfärdsteknologidag - (Aktia)

Period: 01.09.2018 - 04.02.2021

Innehåll: Ansökan för förverkligande av Välfärsteknologidag våren 2019, samt för att möjliggöra betydande talare.Tillsammans med CLL.RESULTAT: Dagen förverkligades i samarbete med andra aktörier i DigiSoteuttamo 24.4.2019 på Alere (se program i bilaga). DigiSoteuttamo är en del av Delaktighetsarenan Länk: https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Delaktighetsarenans-broschyr-och-program.pdfVid tillfället bekostades föreläsaren Riitta Mieronkoski, Åbo universitet: "Hälsovården digitaliseras – användaren i centrum". Tiillfället hade 160 anmälda deltagare.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Carina Gädda