Välfärdsteknologi Vasa - Vasa stad


Period: 23.11.2020 - 31.07.2022

Innehåll: Välfärdsteknologisamarbete. Nätverket ECHAlliance och samarbete mellan högskolorna i Vasa kring välfärdsteknologi.Slutrapport för digitala tjänster för barnfamiljer 2022:Link to the report here: https://create.piktochart.com/output/57865521-ia-rapport

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Vasa stad

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola, Vasa Universitet

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola, Vasa Universitet