Välfärdsteknologi Vasa - Vasa stad


Period: 23.11.2020 - 31.01.2022

Innehåll: Välfärdsteknologisamarbete. Nätverket ECHAlliance och samarbete mellan
högskolorna i Vasa kring välfärdsteknologi.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Vasa stad,

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Universitet, Vasa Yrkeshögskola

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Universitet, Vasa Yrkeshögskola