Vaccinationsmaterial - 2


Period: 23.03.2021 - 25.03.2022

Innehåll: För sammanställning av material om vaccination för publicering och användning inom utbildning och fortbildning inom vård. Utförs vid YH Novia i Vasa och är en fortsättning på Vaccinationsmaterial projektet.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Viveka Öling-Wärnå