Vaasa Welfare Technology Hub - (Högskolestiftelsen i Österbotten)

Period: 18.03.2019 - 03.06.2020

Innehåll: Projektet samlar regionens aktörer inom välfärdsteknologi till ett nätverk för gemensam forskning och utvecklingsåtgärder så, att vi bygger grunden för ett välfärdsteknologikluster med lösningar där människan är i centrum i arbetsliv, utbildning och affärsverksamhet. Utvecklingen inom välfärdsteknologin skapar möjligheter och utmaningar också i Österbotten. Det finns många aktörer som verkar inom området, men fungerande nätverk och strategiskt samarbete saknas.Målet är ett nätverkssamarbete för forskning, utbildning, utveckling och tillämpning på tre arenor – arbetsplatsen, hemmet och lärmiljön - för att ta fram människo-orienterade teknologiska lösningar för vård, omsorg, välbefinnande och ”ett gott liv”.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Högskolestiftelsen i Österbotten

Samarbetspartners: Åbo Akademi

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: Åbo Akademi


Hemsida