Ungdomsforskning - Åbo (Sve.kult)


Period: 20.04.2018 - 15.03.2019

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Samarbetspartners: ÅA

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: ÅA