Sote-Tie - (ESF)

Period: 23.08.2019 - 31.12.2021

Innehåll: (Sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta)

Open SOTE-studies
Hankkeen tarkoituksena on kehittää sote- alan ammattilaisille työelämälähtöinen
kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta
sisältäen sote-alan geneerisen osaamisen arvioinnin ja opintojen tarjonnan sekä
työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten
kehittämisen mallin, joka sisältää koulutusten suunnittelun, joustavan
toteutuksen ja arvioinnin korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF) ,

Samarbetspartners: Savonia-amk, Diakonia-amk, Hamk, Itä.suomen yliopisto, JAMK, Xamk, Kamk, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Samk, Tamk, Turun ammattikorkeakoulu, Vamk, Arcada

Projektledare: Ann Backman

Samarbetspartners: Savonia-amk, Diakonia-amk, Hamk, Itä.suomen yliopisto, JAMK, Xamk, Kamk, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Samk, Tamk, Turun ammattikorkeakoulu, Vamk, Arcada


Hemsida