Skolcoach - Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden


Period: 08.12.2020 - 01.01.2024

Innehåll: Projektet stöder finlandssvenska skolelevers välbefinnande, interaktions- och
studieförmåga genom att stärka skolcoachernas kompetens. Projektet klargör
skolcoachernas arbetsbild och stöder deras kompetensutveckling. Projektet är
3-årigt och pågår 2021-2023

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden,

Projektledare: Carolina Silin