Skolcoach - Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden


Period: 01.01.2021 - 31.12.2023

Innehåll: Projektet stöder finlandssvenska skolelevers välbefinnande, interaktions- och studieförmåga genom att stärka skolcoachernas kompetens. Projektet klargör skolcoachernas arbetsbild och stöder deras kompetensutveckling. Projektet är 3-årigt och pågår 2021-2023

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Projektledare: Carolina Silin