Mind Spring - En bro till framtiden - (Högskolestiftelsen i Österbotten)

Period: 15.05.2020 - 31.07.2022

Innehåll: Syftet med projektet är att införa metoden MindSpring i undervisningen av socionomer och vårdare för att de bättre skall kunna svara mot det behov av stöd i integreringen flyktingar, asylsökande och immigranter har. Stödet behövs i olika situationer i livet, MindSpring metoden kan användas för att stöda integreringen för gravida kvinnor, ensamkommande unga män, män, familjer, barn, ungdomar, studerande m.fl. Metoden används ännu inte i Finland. Under projektet sker utbildning av MindSpring ledare (i Danmark https://mindspring-grupper.dk/about-mindspring), samt införande av metoden i undervisningen.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Högskolestiftelsen

Projektledare: Maj-Helen Nyback