Läkemedel Aktia 2 - (Aktia)

Period: 16.05.2019 - 26.01.2021

Innehåll: Fortsatt utveckling av svenspråkiga sjuskötarstuderandes undervisning inom färdigheter i säker läkemedelsbehandling. Både nationell och internationell forskning och effektiva metoder gällande patientsäkerhet och läkemedelsmisstag. Avsikten är att skapa effektiva modeller för säkrare läkemedelsbehandling redan under undervisningen.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktia stiftelsen

Projektledare: Sirkku Säätelä