Hyvinvoiva hoiva/ Välmående omsorg - (ESF)


Period: 01.01.2019 - 31.12.2022

Innehåll: Hyvinvoiva hoiva -hankkeen tavoitteena on edistää palveluhenkilöstön työhyvinvointia ja muutosvalmiuksiaikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa. Hanke sijoittuu valtakunnalliseen sote- ja maakuntamuutoksenkehittämisympäristöön. Ikäihmisten hoitoyksiköiden henkilöstön työhyvinvointia, osaamista ja työprosesseja kehitetäänosallistavilla lean- ja palvelumuotoilumenetelmillä. Tarkoituksena on luoda verkostoja hyvien ja vaikuttavienkäytäntöjen kehittämiseksi ja juurruttamiseksi sekä työhyvinvointia tukevien voimavarojen lisäämiseksi. Hankkeenpainotuksena on erityisesti henkilöstön ja esimiesten omien kehittämisvalmiuksien edistäminen, joka tukee sekähenkilöstön että asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa osallistetaan työyhteisöjen henkilöstö sekä muutoksenvalmisteluun että itse muutokseen siten, että siirtyminen uuteen sote-toimintaympäristöön olisi mahdollisimmansujuvaa ja saumatonta.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Social- och hälsovårdsministeriet

Samarbetspartners: Laurea, Tampereen Yliopisto, ÅA

Projektledare: Carina Gädda

Samarbetspartners: Laurea, Tampereen Yliopisto, ÅA


Hemsida