Hemma i Botnia - Hälsa, välbefinnnde och trygghet bland äldre i Kvarkenregionen genom förebyggande h


Period: 01.11.2012 - 13.05.2015

Innehåll: Projektets syfte är att skapa en modell och ett verktyg för att öka möjligheterna för äldre människor att bo hemma genom bland annat förebyggande hembesök. I arbetet med modellen används bland annat material från Gerda-databasen som utvecklats i de tidigare Gerda-projekten.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Seriegatan

Finansiärer: Botnia Atlantica, Österbottens Förbund, region Västerbotten, Åbo Akademi, Yh Novia, Umeå Universitet

Projektägare: Yh Novia

Projektledare: Susanne Jungerstam