Hemma Bäst - Kotona Paras - Stöda äldres säkra hemmaboende

Period: 01.03.2013 - 13.05.2015

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: ERUF, Yh Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Projektägare: Yh Novia

Samarbetspartners: VAMK, SPEK

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: VAMK, SPEK