HCT2.0 - FA


Period: 08.12.2020 - 31.12.2022

Innehåll: HCT 2.0 projekti vahvistaa Terveyskampus Turku verkoston toimintaa ja kehittää terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnanyhteistyötä yritysten kanssa. Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja terveysteknologianmoniammatillinen osaamiskeskittymä. Projektin neljä työpakettia kokoavat yhteen suomalaista terveyteen liittyvää huippuosaamista.HCT 2.0-projekti1.luo mallia monialaiselle lasten ja nuorten hyvinvoinnin osaamiskeskukselle,2.kehittää terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja tiedolla johtamista,3.kehittää kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita, sekä4.arvioi ja parantaa yrityksille tarjottavia palveluita ja testialustoja.Projektin vahvistaa Terveyskampuksen tutkimusyhteisön vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa. Yritysten, julkisen ja kolmannensektorin toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää terveysdataa, Terveyskampuksen palveluita ja terveysalan kärkiosaamista paranevat.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Finlands Akademi

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto