GERDA-enkät

Period: 01.08.2016 - 10.04.2017

Innehåll: För utskick av Gerda-enkät hösten 2016 i Österbotten.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Finansiärer: Svensk Österbottniska samfundet

Projektägare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: ÅA, SeAMK

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: ÅA, SeAMK