Funktionella examensarbeten - Konstsamfundet


Period: 14.12.2021 - 31.12.2024

Innehåll: För stärkande av utvecklingskompetens, nya samarbeten med arbetslivet.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Konstsamfundet,

Projektledare: Annika Wentjärvi