Framtida sjukskötare (Aktia)

Period: 13.10.2017 - 15.03.2019

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Rika Levy-Malmberg