E-clubbing - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 01.01.2016 - 15.03.2019

Innehåll: I detta projekt utvecklas e-klubbar för personer som möts virtuellt i syfte att främja hälsa, välbefinnande och delaktighet. Klubbarna leds av sjukskötar- och socionomstuderande under handledning av lektorer vid avdelningen för vård och det sociala området som arbetar inom projektet. Inom e-klubben kan deltagarnas sociala nätverk stödas i och med att det är flera personer som deltar samtidigt i klubbverksamheten.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Åbo

Projektägare: Novia

Projektledare: Pia Liljeroth