Digi för sjukskötarstuderande - (Svenska kulturfonden)

Svenska-kulturfonden.jpeg


Period: 02.09.2019 - 31.07.2021

Innehåll: Utveckling av digitala undervisningsmetoder på svenska för att höja kompetensen
och
underlätta sjukskötarstuderandes steg från utbildning itll arbetsliv.
Förverkligande sker läsåret 2019-2021 i YH Novia.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektledare: Sirkku Säätelä