Digi för sjukskötarstuderande - (Svenska kulturfonden)


Period: 02.09.2019 - 24.01.2022

Innehåll: Utveckling av digitala undervisningsmetoder på svenska för att höja kompetensen och underlätta sjukskötarstuderandes steg från utbildning itll arbetsliv. Förverkligande sker läsåret 2019-2021 i YH Novia.Bekanta dig med spelet här:http://dosage-app-prototype.herokuapp.com/?token=digimedinew

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Sirkku Säätelä