Där nöden är störst - diakoni på svenska - (Svenska församlingarna i Helsingfors)

Period: 01.01.2016 - 15.03.2019

Innehåll: Projektet kartlägger och fokuserar på "var nöden är störst" och tar sin utgångspunkt i de svenska församlingarnas diakoniarbete. Projektet använder sig av "Cable-metodiken" (community based learning for empowerment) som modell för grupphandledning, för delaktighet och för att förstärka egna resurser.Samarbetsparter:Johannes församlingMatteus församlingPetrus församlingYh NoviaNärmare uppgifter:Pia Liljerothpia.liljeroth@novia.fi

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Åbo

Finansiärer: Johannes, Matteus och Petrus församlingar i Helsingfors

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Johannes, församling, Matteus församling, Petrus församling

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: Johannes, församling, Matteus församling, Petrus församling