BeProf - (SKF)


Period: 23.03.2021 - 31.12.2023

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia utbildar vårdpersonal i Vasa och i Åbo. Yrkeshögskolan Novia är denstörsta svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Genom projektet stärks nyutexamineradesjuksköterskors arbetsvardag. Detta bidrar till att behålla svenskspråkig och finskspråkigarbetskraft kvar i de tvåspråkiga regionerna, vilket garanterar en service på modersmålet ävenframöver. Syftet är att utveckla ett evidensbaserat mentorskapsprogram i nära samarbete med aktörer i praxis.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Samarbetspartners: Nord Universitet, Umeå Universitet

Projektledare: Camilla Strandell-Laine

Samarbetspartners: Nord Universitet, Umeå Universitet