Ungdomsforskning - Åbo (Sve.kult)

Svenska-kulturfonden.jpeg


Period: 20.04.2018 - 15.03.2019

Fokusområde: Hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektledare: Pia Liljeroth