Växthus-LED

Innehåll: Målsättningen med projektet är att kartlägga och utveckla förutsättningarna för att gynnsamt ta i bruk LED-belysning inom växthusnäringen i Finland. Genom att öka kunskapen om konstbelysning i växthus är det möjligt att aktivt försöka skapa bättre ekonomiska och ekologiska förutsättningar för växthusbranschen.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT)

Finansiärer: Projektet finansieras med ERUF-medel beviljat av Österbottens förbund. Yrkeshögskolan Novia, MTT, VASEK, Närpes stad och Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) deltar även med finansiering.