Pisara meressä

Innehåll: Inom projektet undersöks energiproduktion och -användning för isolerade objekt, vilket i praktiken betyder isolerade områdens energihushållning såsom t.ex. på öar eller vid enskilda gårdar där alternativet med uppkoppling till stamnätet i praktiken är omöjligt. Syftet med projektet är att utveckla koncept genom vilka decentraliserad energiproduktion för isolerade objekt kan automatiseras och tas i bruk effektivt för liknande objekt oberoende av ort och ställe.

Samarbetspartners: Vasa universitet, Jyväskylä universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Närings- trafik- och milöcentralen