OptEns - Optimering av spannmålsensilering

Innehåll: Målet med projektet är att samla in information om möjligheterna och förutsättningarna för krossensilering av spannmål i hanterbara enheter i form av storsäck eller balar, för att kunna avgöra vilket alternativ som är mest intressant att gå vidare med i utvecklingen. Information samlas in genom att besöka maskin- och plasttillverkare samt tillverkare av tillsatsmedel i Finland, Sverige och Norge. I Tyskland och Italien besöks tillverkare av majspressar för att studera tekniken kring  ensilering av krossade majskolvar. Förväntade resultat är en dokumenterad sammanställning av för- och nackdelar med krossensilering i antingen storsäck eller bal med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Svensk Maskinprovning (SMP)

Finansiärer: EU-finansiering genom Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund, Region Västerbotten och Yrkeshögskolan Novia