Nätverk för biobränsle

Innehåll: Nätverk för biobränsle är en fortsättning på projektet Biobränsle för fiskerinäringen. Målsättningen med projektet är att skapa ett nätverk för möjligheter till framtida samarbete samt att idka utbyte av information och erfarenheter från de nationella biobränsleprojekten för fiskerinäringen. För att uppnå målet ordnas en workshop i Baskien i Frankrike. En video från workshopen hittas här: http://www.dailymotion.com/video/k3Eu0inmhf73I74xylS

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Österbottens fiskarförbund och den franska organisationen IFHVP

Finansiärer: Europeiska fiskerifonden, Kustaktionsgruppen i Österbotten r.f. och Yrkeshögskolan Novia