Heijastus

Innehåll: Målsättningen med projektet är att optimera det naturliga ljuset och effektivera energianvändningen i dagens och framtidens växthus.

Samarbetspartners: Vaasan yliopisto (Levón-institutet), Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu och Ykesakademin i Österbotten

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Närings-, trafik- och miljöcentralen

Hemsida: http://www.vei.fi/content/fi/11501/787/787.html