Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2)

Innehåll: KLUCK 2 var ett projekt med syfte att öka kompetensen inom inomhusmiljöfrågor i Kvarkenregionen. Hälsoproblem orsakade av dålig inomhusmiljö är mycket vanliga, men man vet fortfarande för lite om kopplingarna mellan byggnader, luftkvalitet och hälsa för att lösa problemen. Projektets viktigaste mål är att etablera ett kompetenscentrum, vars uppgift blir att informera allmänheten och näringslivet om inomhusmiljöproblemen.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Umeå universitet

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Yrkeshögskolan Novia och Umeå universitet