Fiskrens och bifångster

Innehåll: Projektet "Fiskrens och bifångster" undersökte alternativa avsättningsmöjligheter för fiskrenset och bifångsten i det österbottniska yrkesmässiga fisket för att utreda om fiskrenset och den oönskade bifångsten kunde bli en inkomstkälla för fisket. Logistiska lösningar och alternativ till energianvändning utreddes samt även yrkesfiskarnas intresse att rikta sitt fiske till underutnyttjade fiskarter för att reducera näringsämnen i vattendrag.

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: ELY-centralen och Kustaktionsgruppen (KAG)