Energieffektiva växthus 2015

Innehåll: Projektets övergripande mål var att definiera och demonstrera effektivare energiförsörjningskoncept för växthus i Österbotten och Södra Österbotten.  

Samarbetspartners: Martens Trädgårdsstiftelse, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Teknologicentrum Merinovia Ab och Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Österbottens och Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral

För mera info, kontakta projektledaren.