Bioenergi Kusten

Innehåll: Bioenergi Kusten är ett utvecklingsprojekt vars mål är att främja användningen av och tillgången på lokala fasta bränslen i uppvärmning och energiproduktion. Projektstrategin går ut på att främja värmeföretagande, uttag av energived, vedhandel och användning av biobränslen för uppvärmning genom att erbjuda rådgivning, arrangera informationsmöten, producera informationsmaterial och utveckla webbtjänster.

Samarbetspartners: Finlands skogscentral (region Kusten), Yrkeshögskolan Novia samt skogsvårdsföreningar och entreprenörer inom verksamhetsområdet

Finansiärer: Närings-, trafik- och miljöcentralen inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland