FIELD-NIRce (NIR Center of Excellence)

Innehåll: FIELD-NIRce är ett gränsöverskridande samarbete mellan sju olika parter inom Botnia-Atlantica området. Det primära syftet är att utvärdera tillämpningsområden för ett bärbart NIR-instrument (Near InfraRed, Nära InfraRöd). Det portabla instrumentet skall möjliggöra helt nya mätningar, men också kunna användas för att ersätta befintliga laboratoriemätningar.

Traditionellt transporterar man prov till laboratoriet. I projektet vill vi göra tvärtom, föra mättekniken dit proven finns för att i realtid kunna anlaysera händelseförloppet. Nära infraröd spektroskopi är en sekundsnabb metod för att analysera olika kemiska och biologiska prov, allt från jordbruksprodukter och komposter till kosmetika och läkemedel. I industrin används tekniken för kvalitetskontroll och processövervakning. Inom FIELD-NIRce utnyttjas även andra former av spektroskopi än den bärbara, bl.a. NIR-kameror där varje pixel i bilden innehåller kemisk information.

Projektet är ett led i yrkeshögskolans mångåriga FoU-satsning på NIR-spektroskopi.

Projektägare: Umeå universitet

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Yrkeshögskolan Novia, Vasa Universtitet och KETEK.