Energiamatsi

Innehåll: Projektets målsättning är att pilotisera konceptet Energiamatsi- Energikampen, som är en tävling för att engagera
Vasas invånare i frågor som rör energisparande och energikonsumtion. Inom ramen för denna pilotisering kommer vi
att testa de olika delmomenten som ska utgöra helheten för en fullskalig produktion i framtiden av konceptet. Novias del i projektet utgörs av att ta fram tekniska lösningar för att mäta och visualisera energiförbrukningen (el, vatten, uppvärmning) hos deltagarna i piloten. Projektet utförs i Vasaregionen.

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Universitet/Levoninstitutet, HANKEN Fortbildning Vasa

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

EUlogo c RGBaa logobasic 4c webbhanken logo rgblogo fi eng rgbnovialogo