DEMVE 2, IEC 61850 - Planering och genomförande av utbildning

Innehåll: Projektet DEMVE 2 ämnar utforma och lansera utbildningstjänster gällande IEC 61850-standarden. Under projektet planeras utbildningshelheter utgående från verksamheten som genomförts i laboratoriemiljön inom projektet DEMVE 1. Utbildningstjänsterna kommer att erbjudas via Vasa energiinstitut (VEI) i framtiden.

Samarbetspartners: Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet

Finansiärer: Europeiska socialfonden genom Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Hemsida: http://www.vei.fi/content/fi/11501/756/756.html