DEMVE 1, Utveckling av utbildningstjänster för IEC 61850 i en miljö med flera leverantörer

Innehåll: "IEC 61850 Utformning och genomförande av miljö med flera leverantörer, DEMVE 1" var ett projekt med syfte är att skapa en optimal utbildningsmiljö genom att färdigställa en laboratoriemiljö bestående av flera olika leverantörernas skyddsprodukter. Inom projektet utvecklades en testmiljö för undersökning av eldistributionsnätets digitala dataöverföring där nya generationens automationshelheter kan kontrolleras i stor skala och där det finns möjlighet att utnyttja den senaste informationsteknologin. Projektet ämnade skapa kunskap inom sambruk av olika leverantörers skyddsteknik för att hjälpa elbolagen möta nya utmaningar som deras verksamhetsområden och affärsprocessers står inför.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet och Merinova

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Österbottens Förbund