WINMOS II - Winter Navigation Motorways of the Sea II


Period: 26.08.2016 - 09.02.2021

Innehåll: Projektet utvecklar Finlands, Estlands och Sveriges samarbete gällande isbrytarverksamhet. Projektet förbättrar även skräddarsydda informations- och kommunikationssystem för isbrytning och isbrytarnas teknik. I det långa loppet är målet att säkra oavbruten och hållbar havssjöfart.

Fokusområde: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Connecting Europe Facility

Projektägare: Liikennevirasto

Samarbetspartners: Finnish Transport Agency, Swedish Maritime Administration, Arctia Icebreaking Ltd., Aalto University Foundation, Estonian Maritime Administration, ILS Oy

Projektledare: Mirva Salokorpi

Samarbetspartners: Finnish Transport Agency, Swedish Maritime Administration, Arctia Icebreaking Ltd., Aalto University Foundation, Estonian Maritime Administration, ILS Oy


Hemsida