Osaamistehdas


Period: 25.10.2018 - 15.12.2021

Innehåll: Osaamistehdas-hanke on turkulaisten korkeakoulujen yhteishanke, jonka tavoitteena on korkeakoulutason teknillisen osaamisen laadun ja määrän lisääminen koulutuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Positiivisen rakennemuutoksen tilanne edellyttää Turun korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä sekä koko Suomen teknillisen korkeakoulutuksen resurssit yhteen kokoavan koordinaatiorakenteen luomista. Osaamistehdas -hankkeen tehtävä on käynnistää pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja helpottaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaa osaamistarvetta ripeällä aikataululla.Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Novian lisäksi myös Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Turku Science Park. Hanke saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Fokusområde: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, NTM

Projektägare: Turun Ammattikorkeakoulu

Projektledare: Mirva Salokorpi