Meri-Erko - Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit


Period: 23.03.2016 - 14.02.2019

Innehåll: Projektet syftar till att uppnå en modell för specialiseringsutbildning med starkare koppling till arbetslivet än nuvarande modeller. Modellen bygger på digital pedagogik och använder sig av bevisligen fungerande digitala inlärningsmetoder. Utvecklandet och testande av modellen grundar sig på stärkt samarbete mellan högskolorna och aktörer från arbetslivet. Projektet ska bidra till skapandet av ett professionellt kunskapsbaserat samarbetsnätverk mellan utbildningen och arbetsmarknaden inom sjöfartsnäringen. Projektet utarbetar i samarbete med företag inom branschen en 30 till 60 poäng omfattande skolningsmodell som inbegriper det senaste inom marinindustrin, sjöfartsekonomi och logistik.

Fokusområde: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Turun Yliopisto

Samarbetspartners: Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Aalto-yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Projektledare: Peter Björkroth

Samarbetspartners: Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Aalto-yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu


Hemsida